Latest News       News Archive       Submit News


Submit Your News!

Här kan du skicka dina settlers-nyheter direkt till oss. Och är det så att vi tar med dem på vår nyhets-sida (vilket är stor chans) så kommer vi att publisera Ditt namn under nyheten. På så sätt är det ju Du som får all credits för just den nyheten.

 Name   :

 E-mail  :

 ICQ     :


      Please write your news here:Copyright © 1999 Roberth Läckström & Marcus Rangell