På dagens lektion: Danska!

Fagdiscipliner, denskabelige, optagethed, forskel, affodte, bevaegelse VA?

Jag försöker läsa en artikel på danska som vi skall ha till ett seminarium i morgon. Orden här ovan är bara en del som jag plockat ut ur ett litet stycke. Själva artikeln är på 9 A4-sidor med mängder av nya ord att upptäcka. Sedan är artikeln av vetenskapligt snitt, så många av orden är inte bara svåra danska ord, utan svåra vetenskapliga danska fackord. Skall jag vara helt ärlig så har jag nu läst en A4-sida och inte fattat ett jota. Det handlar om vår barndom och går ifrån en marganialiseret provokatör til mainstream leverandör.

Jag tar en paus och ser om jag förstår bättre om ett litet tag. Kanske bara behöver något i magen så kommer danskan till mig sedan som en uppenbarelse.

  Kategorier: Skola

  Kommentarer