Har börjat spåna på C-uppsatsen

Jag har ännu bara kommit till termin 2 av 7 men har ändå fått en hel del bra idéer till min kommande C-uppsats som skall skrivas först under termin 7. Jag har ju en systemvetenskaplig utbildning sedan tidigare, men eftersom jobben uteblev efter den första IT-bubblan sprack så hade jag ingen glädje utav det. Nu tänkte jag att varför inte slå samman dessa två utbildningar och ta vara på det jag kan och det jag kommer att lära mig för att skapa det perfekta pedagogiska verktyget till datorn.

Jag har ännu inte kommit fram till vad detta verktyg skall vara eller så men det kan röra sig om ett inlärningsprogram av matte/svenska eller liknande. Kanske ett spel med matte? Nu finns det ju en hel del sådana här verktyg/spel ute på marknaden så medan jag friskar upp mitt programmeringsminne så skall jag forska i vad för verktyg/spel det finns få av alternativ och ännu bättre, saknas totalt. Det är nog till och med så att jag kommer att få gå nån kvällskurs för att kanske lära mig C-sharp som vi inte gick igenom under min tidigare utbildning. Vi får se, jag är full av förhoppningar att detta skall bli väldigt bra 😉

  Kategorier: Skola

  Kommentarer